ДАК НМАЦ foto
  українською російською англійською
головна        карта сайта


 
 
 
Information Agency (issuers' reports)
ЕМIТЕНТИ

Інформаційне агентство (Свідоцтво №98 від 18 листопада 2003 року), що діє на підставі Договору з Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України від 23 березня 2007 року №2007/IA-12, пропонує Вам скористатися послугами щодо оприлюднення річної звітності акціонерних товариств (відкритих та закритих) та підприємств-емітентів облігацій.

Контактна інформація:
т. (044) 516-52-77
e-mail: zvit@aaa.ua, marketing@aaa.ua

ПОШУК ЕМIТЕНТIВ
Вид інформації
ЄДРПОУ
Найменування емітента
Звітний період
Територія (область)
Дата внесення з  по 

Порядок
оприлюднення звітності емітентів цінних паперів
на веб-сайті Інформаційного агентства ДАК "Національна мережа аукціонних центрів"

Відповідно до рішення ДКЦПФР №221 від 03.06.2003 р. "Про порядок інформування громадськості акціонерними товариствами та емітентами облігацій" обов'язковому оприлюдненню підлягають річні звіти:

 • відкритих акціонерних товариств;
 • закритих акціонерних товариств;
 • підприємств- емітентів облігацій.
  Річний звіт відкритого акціонерного товариства та підприємства-емітента облігацій надсилається для оприлюднення у вигляді файлів формату *.dbf та *.dbt, сформованого за допомогою програмних засобів відповідно до НАКАЗУ №194 від 12 березня 2004 р. "Щодо встановлення вимог до електронної форми регулярної інформації, яка складається відповідно до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого рішенням Комісії від 09.06.1998 №72 у редакції рішення від 17.01.2000 №3 із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями від 25.03.2003 №119 та від 27.01.2004 №16"із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2004 р. № 303 та 14 березня 2005 р. № 191
  Річні звіти закритих акціонерних товариств надсилаються для оприлюднення у вигляді файлів формату *.dbf та *.dbt, сформованих відповідно до вимог "Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами", затвердженого рішенням ДКЦПФР №227 від 03.06.2003 р.

  Електронна адреса для прийому електронної форми річних звітів: zvit@aaa.ua.
  Адреса для подання дискет: 02002, м.Київ, вул. М. Раскової 15, 3 поверх, управління маркетингу.

  Вартість розміщення інформації договірна та значно нижча від існуючих тарифів.

  Для оприлюднення річного звіту на сайті необхідно:
  1. Надіслати лист-заяву (електронною поштою або факсом) з усіма заповненими полями, підписану керівником та завірену печаткою підприємства.
  2. Надіслати (або подати на дискеті) електронну форму річного звіту.
  3. Оплатити вартість послуг згідно з рахунком.

  Після оприлюднення річного звіту на web-сайті Інформаційного агентства підприємству направляється:

 • довідка про оприлюднення звіту;
 • оригінал рахунка;
 • акт виконаних робіт ( з підтвердженням виконання емітентом п.1.8. Вимог до річного звіту емітентів цінних паперів);
 • податкова накладна.

  Відповідальність за достовірність інформації несуть керівники підприємств, які надали її для оприлюднення.

  У випадку виникнення змін або поправок щодо річного звіту після його розміщення на web-сайті Інформаційного агентства, підприємство повідомляє Інформаційне агентство про ці зміни.

  Контактна інформація:
  Інформаційне агентство Державної акціонерної компанії
  "Національна мережа аукціонних центрів"
  Адреса: 02002, м.Київ, вул. М. Раскової 15, 3 поверх
  E-mail: zvit@aaa.ua
  Телефон/факс: (044) 516-52-77

  Лист-заява

  Рахунок-фактура

 •  
  REGIONS
  наші філії
   
  ПОШУК НЕРУХОМОСТІ
  Оберіть необхідні параметри

  тип
  місце
  ціна
  площа

   
  © SJSC «NNAC», 2006
  All rightes reserved.
  News   About company   Regional centres    Publications   Experience   Guest book   Vacancys   Contacts  
   Рейтинг@Mail.ru